STRES PRZED EGZAMINEM

Stres przed i podczas egzaminu jest zjawiskiem całkowicie naturalnym. Szczególnie, ze okres przedegzaminacyjny to czas niezwykle intensywny - pełen emocji, nadziei, obaw, a przede wszystkim nauki. Dla młodych ludzi tym bardziej, że często muszą sprostać oczekiwaniom rodziców i nauczycieli .

Występują dwa rodzaje stresu - pozytywny i negatywny. Ten pierwszy podnosi poziom energii i mobilizuje do działania. Drugi natomiast, szczególnie jeśli jest bardzo zilny i długotrwały, może wyczerpać organizm i znacząco ograniczyć wydolność intelektualną.

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Umiejętności społeczne wpływają na wiele sfer naszego życia. Za ich kształtowanie u dzieci odpowiadają rodzice, opiekunowie i szkoła. U części młodych ludzi występują mniejsze lub większe deficyty w obszarze kompetencji społecznych. Z myślą o nich nasi psychologowie przygotowali cykl warsztatów na temat rozwijania kompetencji społecznych. Zajęcia te są efektywnym wsparciem dla uczniów z trudnościami wychowawczymi (agresywnych, nieprzestrzegających ogólnie przyjętych norm), nieśmiałych, lękowych, mających problem z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami czy adaptacją w nowych okolicznościach.

W ostatnim tygodniu października przeprowadziliśmy warsztaty na powyższy temat dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi.

STRES PSYCHOLOGICZNY - JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ?

Każdego dnia dziecko/nastolatek podlega różnym naciskom, wymaganiom i ograniczeniom. Nie zawsze jednak potrafi sprostać presji wywieranej przez rodziców, szkołę czy rówieśników, a to wywołuje stres. Młodzi ludzie są szczególnie narażeni na jego destrukcyjne działanie.

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy cykl warsztatów dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 29 w Łodzi. Tematem spotkań był stres psychologiczny i metody radzenia sobie z nim.

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

Internet daje wiele możliwości, zwłaszcza dzieciom. Pomaga w nauce, zabawie, poznawaniu nowych ludzi oraz komunikowaniu się ze światem. Jeśli jednak dziecko korzysta z niego bez kontroli, staje się on poważnym zagrożeniem.

Właśnie zakończyliśmy cykl warsztatów na temat uzależnienia od Internetu, w którym brali udział uczniowie klas V jednej z łódzkich szkół podstawowych.