PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Mówiąc o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mamy na myśli potrzeby uczniów, którzy z powodu swoich uzdolnień, niepełnosprawności czy odmienności wymagają innego podejścia oraz zastosowania specjalnych form i metod pracy.

Wobec uczniów tych należy stosować szeroko rozumianą zasadę indywidualizacji. Uczeń powinien otrzymać odpowiednie wsparcie i pomoc, aby nie ponosić dodatkowych negatywnych kosztów emocjonalnych.

CYBERPRZEMOC - JAK REAGOWAĆ?

Cyberprzemoc to prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie innych osób za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jakie formy przybiera prześladowanie w sieci? Co powinno wzbudzić czujność i jak reagować, gdy dziecko spotyka się z atakiem rówieśników w wirtualnym świecie?

Odpowiedzi na te pytania poznali nauczyciele z łódzkiej Szkoły Podstawowej nr 120.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Szanowni Państwo, 29 listopada 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140). 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole zdecydowano, że wszyscy pracownicy szkół i placówek podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Do 1 marca 2019 r. szkoły i placówki muszą zapewnić stosowne przeszkolenie, zarówno nauczycielom, jak i pracownikom administracji i obsługi. Mając na uwadze Państwa potrzeby, zachęcamy do rezerwacji terminu szkolenia.

W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia bezsprzecznie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, potrafił właściwie zareagować w danej sytuacji.