KOMUNIKACJA Z UCZNIEM O ZABURZONYM ZACHOWANIU

W trzecim tygodniu listopada w Publicznym Gimnazjum nr 7 odbyło się szkolenie rady pedagogicznej na temat komunikacji z uczniem o zaburzonym zachowaniu.

Szkolenie omawia mechanizmy zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży oraz dostępne i skuteczne formy pomocy, przedstawia praktyczne metody przezwyciężania problemu w środowisku szkolnym, a także przygotowuje do opracowania przez dany zespół nauczycieli strategii działań pomocowych dla konkretnego dziecka.

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Konflikt jest nieodłącznym elementem życia społecznego. Sytuacje konfliktowe mogą stać się okazją do wypracowania nowych strategii radzenia sobie, współpracy oraz współnego zażegnania problemu.

W drugiej połowie listopada w Przedszkolu Miejskim nr 2 odbyło się szkolenie na temat skutecznego rozwiązywania konfliktów. Spotkanie poprowadziła psycholog Monika Bengueddah.