TRUDNA KLASA

Na początku marca psycholog Monika Bengueddah przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum nr 6. Tematem rozważań były metody i techniki skutecznego radzenia sobie z nieodpowiednimi i trudnymi zachowaniami uczniów.

Szkolenie miało na celu wypracowanie metod aktywizujących i motywujących, wpływajacych na zmianę zachowania uczniów i sprzyjających procesowi uczenia się. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELI

W ostatnim tygodniu lutego w Szkole Podstawowej nr 40 odbyło się szkolenie rady pedagogicznej na temat odpowiedzialności prawnej nauczycieli.

Szkolenie omawia uregulowania prawne z zakresu odpowiedzialności nauczycieli - porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej, materialnej i za powierzone mienie. 

WZMACNIANIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

Zawód nauczyciela jest zawodem niezwykle trudnym, który wymaga określonych kompetencji. Nauczyciele stanowią jedną z grup, dla których bezpośrednie relacje interpersonalne oraz praca dydaktyczna i wychowawcza są niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju uczniów. 

W ostatnim tygodniu lutego w Szkole Podstawowej nr 120 odbyło się szkolenie na temat wzmacniania kompetencji wychowawczych. Spotkanie poprowadziła psycholog Monika Bengueddah.