CYBERPRZEMOC - JAK REAGOWAĆ?

Cyberprzemoc to prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie innych osób za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jakie formy przybiera prześladowanie w sieci? Co powinno wzbudzić czujność i jak reagować, gdy dziecko spotyka się z atakiem rówieśników w wirtualnym świecie?

Odpowiedzi na te pytania poznali nauczyciele z łódzkiej Szkoły Podstawowej nr 120.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Szanowni Państwo, 29 listopada 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140). 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole zdecydowano, że wszyscy pracownicy szkół i placówek podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Do 1 marca 2019 r. szkoły i placówki muszą zapewnić stosowne przeszkolenie, zarówno nauczycielom, jak i pracownikom administracji i obsługi. Mając na uwadze Państwa potrzeby, zachęcamy do rezerwacji terminu szkolenia.

W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia bezsprzecznie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, potrafił właściwie zareagować w danej sytuacji.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZELCACH MAŁYCH

Profilaktyka to działania zapobiegające pojawieniu się lub rozwojowi negatywnego zjawiska. Jest także jedną z możliwości reagowania na zjawiska społeczne, które oceniamy jako szkodliwe lub niepożądane. Szkoła odgrywa szczególną rolę w przeciwdziałaniu i minimalizowaniu zagrożeń. Aby blokować wszelkie niebezpieczne i patologiczne zdarzenia na terenie szkoły i w środowisku uczniów konieczna jest zmiana procesu wychowania oraz podejmowanie wielopoziomowych działań profilaktycznych.