WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZELCACH MAŁYCH

Na początku stycznia przeprowadziliśmy cykl warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Strzelcach Małych. W zajęciach brali udział uczniowie klas IV-VIII.

Nasi specjaliści przygotowali dla dzieci kilka bloków tematycznych, dostosowanych do wieku, potrzeb i oczekiwań młodych ludzi:

  • Klasy IV - Cybperprzemoc
  • Klasy V - Agresja i przemoc
  • Klasy VI i VII - Profilaktyka uzależnień
  • Klasy VIII - Stres przed egzaminem

AUTOAGRESJA I SAMOBÓJSTWA WŚRÓD UCZNIÓW

Podaje się, że samobójstwa są trzecią przyczyną zgonów młodych ludzi. Co gorsza, liczba skutecznych samobójstw popełnianych przez dzieci i młodzież stale wzrasta.

Obowiązkiem szkoły jest prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań autoagresywnych oraz prób samobójczych wśród swoich uczniów.

Jednym z elementów tych starań są warsztaty oraz edukacja dzieci i młodzieży, która wyposaży młodych ludzi w umiejętności umożliwiajace radzenie sobie z czynnikami ryzyka zachowań autoagresywnych i samobójczych.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE - ROLA SZKOŁY W ELIMINOWANIU ZAGROŻEŃ

Profilaktyka to działania zapobiegające pojawieniu się lub rozwojowi negatywnego zjawiska. Jest także jedną z możliwości reagowania na zjawiska społeczne, które oceniamy jako szkodliwe lub niepożądane. Szkoła odgrywa szczególną rolę w przeciwdziałaniu i minimalizowaniu zagrożeń. Aby blokować wszelkie niebezpieczne i patologiczne zdarzenia na terenie szkoły i w środowisku uczniów konieczna jest zmiana procesu wychowania oraz podejmowanie wielopoziomowych działań profilaktycznych.

W drugim tygodniu grudnia zakończyliśmy cykl warsztatów profilaktycznych w:

  • SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12
  • PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Od kilku lat działamy w obszarze szkoleń dla oświaty. Realizujemy warsztaty dla uczniów i rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli. Dbamy nie tylko o zakres merytoryczny ale także o atrakcyjność przekazu. Zajęcia warsztatowe dla uczniów są dostosowane do wieku dzieci oraz prowadzone przez doświadczonych psychologów.

W pierwszym tygodniu grudnia zakończylismy cykl warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 172. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas II-VIII.