Zawód nauczyciela jest zawodem niezwykle trudnym, który wymaga określonych kompetencji. Nauczyciele stanowią jedną z grup, dla których bezpośrednie relacje interpersonalne oraz praca dydaktyczna i wychowawcza są niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju uczniów. 

W ostatnim tygodniu lutego w Szkole Podstawowej nr 120 odbyło się szkolenie na temat wzmacniania kompetencji wychowawczych. Spotkanie poprowadziła psycholog Monika Bengueddah.

Zagadnienia poruszone podczas szkolenia to m.in.:

* wyznaczanie granic w wychowaniu

* różnica między karaniem, a stosowaniem konsekwencji

* znaczenie i sposoby uczenia dziecka samodzielności i odpowiedzialności

* uczenie dziecka radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania problemów

* kształtowanie pozytywnych nawyków szkolnych

Szkolenie pozwoliło uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie budowania relacji wychowawczych z uczniami.

POWRÓT