W ostatnim tygodniu lutego w Szkole Podstawowej nr 40 odbyło się szkolenie rady pedagogicznej na temat odpowiedzialności prawnej nauczycieli.

Szkolenie omawia uregulowania prawne z zakresu odpowiedzialności nauczycieli - porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej, materialnej i za powierzone mienie. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, nauczyciele udoskonalili umiejętności prawidłowego stosowania przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zagadnienia związane z przykładami naruszeń prawa przez nauczycieli i wiążącą się z nimi odpowiedzialnością karną. Szkolenie poprowadziła adwokat Kinga Chudobińska.

POWRÓT