W Szkole Podstawowej nr 172 odbyło się szkolenie na temat podstaw neurodydaktyki.

Neurodydaktyka to przyswajanie wiedzy przyjazne mózgowi, które z powodzeniem można wykorzystać w edukacji. Jej celem jest zbudowanie nowego modelu nauczania i uczenia się, który w oparciu o naturalne zdolności mózgu, pozwala stworzyć optymalne warunki do jego rozwoju. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się, jak praktycznie wykorzystywać zasady neurodydaktyki i wiedzę dotyczącą mózgu w kształceniu uczniów. Szkolenie poprowadziła Agnieszka Arkusińska - trener kadr oświatowych.

POWRÓT