Właśnie zakończyliśmy cykl warsztatów dla uczniów klas IV-V Szkoły Podstawowej nr 10, które poprowadziła psycholog Angelika Szelągowska-Mironiuk. Warsztaty omawiały problem uzależnienia od alkoholu. 

Podczas zajęć uczniom przedstawiono podstawowe informacje na temat uzależnienia od alkoholu. Dodatkowo poznali oni elementy treningu asertywności oraz metody budowania konstruktywnej postawy prozdrowotnej. Młodzież chętnie i aktywnie uczestniczyła w warsztatch.

POWRÓT