Na początku marca psycholog Monika Bengueddah przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum nr 6. Tematem rozważań były metody i techniki skutecznego radzenia sobie z nieodpowiednimi i trudnymi zachowaniami uczniów.

Szkolenie miało na celu wypracowanie metod aktywizujących i motywujących, wpływajacych na zmianę zachowania uczniów i sprzyjających procesowi uczenia się. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznali skuteczne techniki pracy z uczniami, zwiększające ich zaangażowanie w proces edukacyjnych oraz wspólnie zaplanowali działania skupione przede wszystkim na radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami w klasach.

POWRÓT