W drugiej połowie sierpnia w jednej z łódzkich szkół podstawowych przeprowadziliśmy szkolenie na temat pracy z uczniem z zespołem Aspergera.

Szkolenie odbyło się jeszcze przed początkiem roku szkolnego, gdyż gronu pedagogicznemu zależało na solidnym przygotowaniu się do przyjęcia do placówki uczniów dotkniętych tym zespołem. 

Po krótkim wstępie teoretycznym prowadząca psycholog skupiła się na przekazaniu nauczycielom praktycznych wskazówek, dotyczących metod wspierania i pracy z uczniem z ZA. Zwróciła także szczególną uwagę na zróżnicowanie metod i form pracy w zależności od wieku dziecka, gdyż nowi uczniowie będą na różnych etapach edukacyjnych.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali starannie przygotowane materiały, podsumowujące omawiane zagadnienia. 

POWRÓT