Szanowni Państwo, 29 listopada 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140). 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole zdecydowano, że wszyscy pracownicy szkół i placówek podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Do 1 marca 2019 r. szkoły i placówki muszą zapewnić stosowne przeszkolenie, zarówno nauczycielom, jak i pracownikom administracji i obsługi. Mając na uwadze Państwa potrzeby, zachęcamy do rezerwacji terminu szkolenia.

W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia bezsprzecznie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, potrafił właściwie zareagować w danej sytuacji.

Tylko w ubiegłym miesiącu zrealizowaliśmy ponad dwadzieścia spotkań, na których wykwalifikowani ratownicy przekazali zarówno nauczycielom, jak i pracownikom niepedagogicznym praktyczną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia i zachęcamy do rezerwacji terminów.

POWRÓT