Profilaktyka to działania zapobiegające pojawieniu się lub rozwojowi negatywnego zjawiska. Jest także jedną z możliwości reagowania na zjawiska społeczne, które oceniamy jako szkodliwe lub niepożądane. Szkoła odgrywa szczególną rolę w przeciwdziałaniu i minimalizowaniu zagrożeń. Aby blokować wszelkie niebezpieczne i patologiczne zdarzenia na terenie szkoły i w środowisku uczniów konieczna jest zmiana procesu wychowania oraz podejmowanie wielopoziomowych działań profilaktycznych.

W październiku i listopadzie przeprowadziliśmy cykl warsztatów profilaktycznych w jednej z łódzkich szkół podstawowych. W zajęciach brali udział uczniowie klas IV, VI i VIII.

Nasi specjaliści przygotowali dla dzieci kilka bloków tematycznych, dostosowanych do wieku, potrzeb i oczekiwań młodych ludzi:

  • Klasy IV i VI - Uzależnienie od Internetu
  • Klasy VIII - Uzależniena od substancji psychoaktywnych; Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach. Spotkania stały się okazją do podzielenia się z psychologami swoimi poglądami i spostrzeżeniami.

Mamy nadzieję, że udział w zajęciach i zdobyta na nich wiedza pomogą zapobiec negatywnym emocjom i czyhającym zagrożeniom.

POWRÓT