UCZEŃ Z ZESPOŁEM FAS - NOWOŚĆ

Termin Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) określa szkody zdrowotne występujące u dzieci narażonych w życiu płodowym na działanie alkoholu, dotyczące układu nerwowego, odmienności w budowie ciała oraz zaburzeń w funkcjonowaniu.

Niezwykle ważnym jest, aby problematyka FAS dotarła do osób, które w swojej pracy mają kontakt z dziećmi. Szczególnym odbiorcą są nauczyciele, ponieważ uszkodzenia u dziecka z objawami charakterystycznymi dla FAS mają wpływ na funkcjonowanie w strukturach edukacyjnych. Postanowiliśmy więc poszerzyć listę oferowanych przez nas szkoleń. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem nowego tematu - UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Szanowni Państwo, 29 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140).

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia bezsprzecznie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał właściwie zareagować w danej sytuacji.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole zdecydowano, że wszyscy pracownicy szkół i placówek podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

rat

AUTOAGRESJA I SAMOBÓJSTWA WŚRÓD UCZNIÓW - NOWOŚĆ

Badania statystyczne wskazują, że w Polsce samobójstwa dzieci i młodzieży utrzymują się na niepokojąco wysokim poziomie. W 2016 roku w grupie dzieci i młodzieży do 18 roku życia próbę samobójczą podjęło 475 osób, z czego zgonem zakończyły się 103 przypadki. Stale wzrasta także liczba młodych ludzi dokonujących samookaleczeń. Problem jest więc poważny i nie należy go lekceważyć.

Opracowaliśmy szkolenie, którego celem jest wyposażenie Państwa w wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności rozpoznawania i wspierania uczniów samookaleczjących się i przejawiających myśli suiscydalne.