DOJRZAŁOŚĆ UCZNIÓW - DZIECKO 14- I 15-LETNIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Od 1 września 2017 roku zacznie obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system ulegnie przekształceniu i docelowo bedzie obejmował 8-letnią szkołę podstawową. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 szóstą klasę SP staną się uczniami siódmej klasy SP. W związku z tym przed nauczycielami szkół podstawowych staną nowe wyzwania, głównie związane z pracą z uczniami 14- i 15-letnimi.  

34288135702 145a7a121b k

CYBERPRZEMOC - PAKIET SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 opisano w sześciu punktach. Jednym z nich jest

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE.

ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNYCH.

NAUKA KODOWANIA I PROGRAMOWANIA

Od 1 września 2017 r. programowanie będzie stałym elementem kształcenia już od I klasy szkoły podstawowej. Placówka ma stworzyć uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. 

METODA PROJEKTU

Rok szkolny 2017/ 2018 stawia przed dyrektorami szkół nowe wyzwania i obowiązki - głównie w kontekście reformy systemu oświaty. Zakłada ona m.in. realizację podstawy programowej poprzez wykorzystanie metody projektu.