Rok szkolny 2017/ 2018 stawia przed dyrektorami szkół nowe wyzwania i obowiązki - głównie w kontekście reformy systemu oświaty. Zakłada ona m.in. realizację podstawy programowej poprzez wykorzystanie metody projektu.

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym zyciu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.

Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność uczniów, co stwarza im warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia się. Wspiera także integrację zespołu klasowego, nabywania wspomnianych kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań. Metoda projektu wdraża uczniów do planowania i organizowania pracy oraz dokonywania samooceny. 

W związku z powyższym wprowadziliśmy do oferty szkolenie na temat

STOSOWANIA METODY PROJEKTU W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

dzięki któremu dowiecie się Państwo jak wykorzystywać tę metodę do realizacji treści podstawy programowej. W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem szkolenia zapraszamy do działu KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE.

POWRÓT