Od 1 września 2017 r. programowanie będzie stałym elementem kształcenia już od I klasy szkoły podstawowej. Placówka ma stworzyć uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. 

Szczególny nacisk kładzie się na takie elementy jak:

* logiczne i algorytmiczne myślenie

* programowanie

* posługiwanie się aplikacjami komputerowymi

* wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł

* posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi

* stosowanie powyższych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów

Mając na uwadze Państwa oczekiwania i potrzeby poszerzyliśmy listę oferowanych przez nas szkoleń.

Nowy temat to

NAUKA KODOWANIA I PROGRAMOWANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szczegółowy program powyższego szkolenia znajdziecie Państwo w dziale  KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE.

POWRÓT