Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 opisano w sześciu punktach. Jednym z nich jest

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE.

ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNYCH.

W związku z powyższym pragniemy zaproponować Państwu pakiet szkoleń i warsztatów na temat CYBERPRZEMOCY prowadzony zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Pakiet ten skierowany jest do nauczycieliuczniów i rodziców.

Kluczowe zagadnienia poruszane podczas szkolenia/ warsztatów::

* formy cyberprzemocy

* identyfikacja ofiary cyberprzemocy

* procedura reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy

* strategia komunikacji z dzieckiem - ofiarą cyberprzemocy

* konsekwencje dla sprawców cyberprzemocy

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi programami szkolenia/ warsztatów:

* nauczyciele - dział KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE

* uczniowie - dział PROFILAKTYKA I PSYCHOEDUKACJA

* rodzice - dział WARSZTATY UZALEŻNIEŃ I TWÓRCZA EDUKACJA

POWRÓT