W związku z wejściem w zycie ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. "Prawo oświatowe" oraz potrzebą dostosowania przepisów do obecnego stanu prawnego, MEN przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach.  

rat

Dokument zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

W projekcie pojawiły się nowe regulacje. Jedną z nich jest rozszerzenie grupy osób, które powinny odbyć szkolenie na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach/laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego).

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole zdecydowano, że także pracownicy administracji i obsługi powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zapraszamy do udziału w szkoleniu

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem tematu.

Szkolenie prowadzi Rafał Wasilewski - ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem w realizacji kursów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz Prezes Stowarzyszenia Ratowników w Bełchatowie. 

POWRÓT