Badania statystyczne wskazują, że w Polsce samobójstwa dzieci i młodzieży utrzymują się na niepokojąco wysokim poziomie. W 2016 roku w grupie dzieci i młodzieży do 18 roku życia próbę samobójczą podjęło 475 osób, z czego zgonem zakończyły się 103 przypadki. Stale wzrasta także liczba młodych ludzi dokonujących samookaleczeń. Problem jest więc poważny i nie należy go lekceważyć.

Opracowaliśmy szkolenie, którego celem jest wyposażenie Państwa w wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności rozpoznawania i wspierania uczniów samookaleczjących się i przejawiających myśli suiscydalne.

NOWOŚĆ

AUTOAGRESJA I SAMOBÓJSTWA WŚRÓD UCZNIÓW

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Nauczyciele są jedną z grup, u której młodzi ludzie szukają porady czy pomocy. Szkolenie rzetelnie przygotuje Państwa do wspierania uczniów z niską samooceną oraz rozwiną umiejętność rozmowy i oddziaływań wychowawczych wobec uczniów z samouszkodzeniami.

Wspólnie dążmy do tego, aby autoagresja i samobójstwa nie były tematem tabu. Zchęcamy do zapoznania się z pełnym opisem szkolenia.

POWRÓT