Od początku 2017 roku wdrażana jest reforma oświaty. Jednym z jej kluczowych elementów jest zmiana struktury systemu oświaty, polegająca na wprowadzeniu 8-klasowej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum.

Zmiany zaczęły się już w ubiegłym roku szkolnym. Tym samym w roku szkolnym 2018/2019 zaczęły funkcjonować klasy VIII, których uczniowie zakończą ten etap edukacji obowiązkowym egzaminem zewnętrznym.

Reforma oświaty to szereg nowych wymagań. Mając na uwadze Państwa potrzeby nasi psychologowie przygotowali cykl szkoleń i warsztatów.

NOWOŚCI

PRACA WYCHOWAWCZA Z UCZNIEM W KLASIE VIII

szkolenie rady pedagogicznej

Cel: Wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji wychowawczych nauczycieli klas VIII

STRES PRZED EGZAMINEM

warsztaty dla uczniów klas VIII

Cel: Wsparcie uczniów klas VIII w procesie radzenia sobie ze stresem związanym z egzaminem

* ADAPTACJA DO ZMIANY

pakiet warsztatów dla uczniów i rodziców

Cele: Pogłębienie świadomości rodziców w zakresie zmian w życiu uczniów klasy VIII oraz nabycie praktycznych umiejętności wspierania swoich dzieci w procesie zmiany tak, aby miałą ona potencjał rozwojowy./ Rozwinięcie umiejętności niezbednych do aktywnej i szybkiej adaptacji do zmian istotnych w życiu uczniów klas VIII.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami szkoleń/warsztatów oraz zapraszamy do kontaktu.

POWRÓT