Firma Szkoleniowa Dominik Obzejta powstała w 2009 roku.

Specjalizujemy się w szkoleniach miękkich (poświęconych nabyciu lub udoskonaleniu konkretnych umiejętności psychospołecznych, m.in. integracji zespołu klasowego, indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, komunikacji i budowaniu relacji, współpracy na płaszczyźnie uczeń/ nauczyciel/ rodzic, skutecznego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z agresją uczniów)  oraz w kompleksowych programach profilaktycznych dotyczących cyberprzemocy, agresji i przemocy w szkole oraz uzależnienia od: Internetu, alkoholu oraz narkotyków i dopalaczy (realizowanych jako cykl warsztatów, których plan jest tworzony indywidualnie oraz zgodnie z oczekiwaniami danej placówki). Prowadzimy również diagnozę zespołów klasowych, obejmującą kompleksowe działania skierowane do nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Wspieramy realizację zadań wynikających z corocznie wyznaczanych kierunków polityki oświatowej Państwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z reformy, oferujemy również szkolenia na temat pracy z uczniem 14/15-letnim oraz jego funkcjonowania w szkole podstawowej.
Wykorzystując własne umiejętności, doświadczenie i wiedzę oferujemy Państwu szkolenia oraz warsztaty prowadzone przez zespół profesjonalistów – pasjonatów rozwoju i nowoczesnych rozwiązań w oświacie. Priorytetem jest dla nas Państwa zadowolenie i satysfakcja.
Świadczymy również usługi w zakresie fotografii szkolnej. Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą zdjęć, które zaspokoją wymagania uczniów w każdym wieku.

 

KADRA

• DOMINIK OBZEJTA (psychiatra)

• MONIKA BENGUEDDAH (psycholog)

• ANGELIKA SZELĄGOWSKA-MIRONIUK (psycholog)

• ZOFIA KMIECIŃSKA (psycholog)

• MILENA SZKUDLAREK (psycholog)

• AGNIESZKA ARKUSIŃSKA (trener dla kadr oświatowych)

• KINGA CHUDOBIŃSKA (prawnik)

• RAFAŁ WASILEWSKI (ratownik medyczny)

• SEBASTIAN DOMINIAK (informatyk)

• MARIUSZ WOJTAL (fotograf)

• SARA DZIEDZIANOWICZ (fotograf)