DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?
• Bogata oferta dostosowana do profilu placówki oświatowej i grupy odbiorców
• Wykwalifikowana kadra
• Materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane na drukach MEN
• Zakres merytoryczny oraz czas trwania szkoleń/warsztatów dostosowane do potrzeb placówki
• Prowadzenie szkoleń/warsztatów w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego