SZKOLENIA DLA OŚWIATY

SKUTECZNE METODY RADZENIA SOBIE Z AGRESJĄ UCZNIÓW - szkolenie dla nauczycieli.

NOWOŚĆI

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - szkolenie dla pracowników administracji i obsługi.

AKTUALNOŚCI

AUTOAGRESJA I SAMOBÓJSTWA WŚRÓD UCZNIÓW - szkolenie dla nauczycieli.

Slider