SZKOLENIA DLA OŚWIATY

PROFILAKTYKA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY - szkolenie dla nauczycieli.

NOWOŚĆI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW

AKTUALNOŚCI

UCZEŃ TRANSPŁCIOWY - szkolenie dla rady pedagogicznej

Slider