SZKOLENIA DLA OŚWIATY

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - szkolenie dla pracowników niepedagogicznych.

NOWOŚĆI

AUTOAGRESJA I SAMOBÓJSTWA WŚRÓD UCZNIÓW - szkolenie rady pedagogicznej.

AKTUALNOŚCI

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA - szkolenie rady pedagogicznej.

Slider