Nasza oferta

Wspieramy realizację zadań wynikających z corocznie wyznaczanych kierunków polityki oświatowej Państwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z reformy, oferujemy również szkolenia na temat pracy z uczniem 14/15-letnim oraz jego funkcjonowania w szkole podstawowej. Wykorzystując własne umiejętności, doświadczenie i wiedzę oferujemy Państwu szkolenia oraz warsztaty prowadzone przez zespół profesjonalistów pasjonatów rozwoju i nowoczesnych rozwiązań w oświacie.
Szkolenia dla oświaty
Szkolenia dla oświaty

Bogata oferta dostosowana do profilu placówki oświatowej i grupy odbiorców. Materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane na drukach. Zakres merytoryczny oraz czas trwania szkoleń dostosowane do potrzeb placówki.

  Szkolenia miękkie dla firm
  Szkolenia miękkie dla firm

  Atrakcyjna oferta szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Szkolenia realizowane w języku polskim i języku angielskim. Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika. Szkolenia kierowane do pracowników wszystkich szczebli.

   Mediacje sądowe i poza sądowe
   Mediacje sądowe i poza sądowe

   Mediacja to jedna z metod rozwiązywania sporów. Polega ona na dobrowolnej i poufnej rozmowie, a jej uczestnicy będący w konflikcie dążą do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozstrzygnięcia i osiągnięcia kompromisu. Mediator wspiera przebieg negocjacji.

    Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

    Specjalizujemy się w szkoleniach miękkich (poświęconych nabyciu lub udoskonaleniu konkretnych umiejętności psychospołecznych, m.in. integracji zespołu klasowego, indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, komunikacji i budowaniu relacji, współpracy na płaszczyźnie uczeń nauczyciel rodzic, skutecznego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z agresją uczniów) oraz w kompleksowych programach profilaktycznych dotyczących cyberprzemocy, agresji i przemocy w szkole oraz uzależnienia od: Internetu, alkoholu oraz narkotyków i dopalaczy (realizowanych jako cykl warsztatów, których plan jest tworzony indywidualnie oraz zgodnie z oczekiwaniami danej placówki). Prowadzimy również diagnozę zespołów klasowych, obejmującą kompleksowe działania skierowane do nauczycieli, uczniów oraz rodziców.
    Doświadczenie
    Profesjonalizm
    Skuteczność
    Szkolenia dla oświaty
    Szkolenia miękkie dla firm
    Mediacje sądowe i poza sądowe

    Kontakt z nami

    Jeśli potrzebujesz pomocy i masz jakieś pytania zadzwoń lub napisz do nas.
    Adres
    92-314 Łódź ul. Węgierska 2
    Kontakt
    E-mail: kontakt@dominikobzejta.pl Phone: +48 690 492 655