HIGIENA PSYCHICZNA W PRACY NAUCZYCIELA – szkolenie dla nauczycieli.

Dzisiejsze czasy stawiają coraz wyższe wymagania wobec nauczycieli. Spoczywa na nich wielka odpowiedzialność. Nauczyciel ma ogromny wpływ na rozwój osobowości dziecka, odpowiada za kształcenie i wychowanie swoich podopiecznych.

Ze względu na wysokie wymagania stawiane nauczycielom, podlegają oni dużemu stresowi. Praca nie tylko z uczniami, ale także z rodzicami i współpracownikami bywa wyczerpująca, a niekiedy frustrująca. Z tego też powodu ta grupa zawodowa powinna zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. Jak zadbać o siebie? Jak przejść kolejny rok szkolny we względnej równowadze psychicznej?

Oferujemy Państwu szkolenie na temat HIGIENY PSYCHICZNEJ W PRACY NAUCZYCIELA.

Dowiecie się Państwo:

🟧 Czym jest stres?

🟧 Jak odprężyć się przed pracą?

🟧 Jak zadbać o siebie w trakcie dnia pracy i uniknąć narastania napięcia i stresu?

🟧 Jak wypoczywać po pracy?

Serdecznie zapraszamy. Termin możecie Państwo zarezerwować telefonicznie lub mailowo.