Firma Szkoleniowa Dominik Obzejta powstała w 2009 roku.

Specjalizujemy się w szkoleniach miękkich (poświęconych nabyciu lub udoskonaleniu konkretnych umiejętności psychospołecznych, m.in. integracji zespołu klasowego, indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, komunikacji i budowaniu relacji, współpracy na płaszczyźnie uczeń/nauczyciel/rodzic, skutecznego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z agresją uczniów) oraz w kompleksowych programach profilaktycznych dotyczących cyberprzemocy, agresji i przemocy w szkole oraz uzależnienia od: Internetu i gier komputerowych, alkoholu oraz narkotyków i dopalaczy (realizowanych jako cykl warsztatów, których plan jest tworzony indywidualnie oraz zgodnie z oczekiwaniami danej placówki). Prowadzimy również diagnozę zespołów klasowych, obejmującą kompleksowe działania skierowane do nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Wspieramy realizację zadań wynikających z corocznie wyznaczanych kierunków polityki oświatowej Państwa. Wykorzystując własne umiejętności, doświadczenie i wiedzę oferujemy Państwu szkolenia oraz warsztaty prowadzone przez zespół profesjonalistów, pasjonatów rozwoju i nowoczesnych rozwiązań w oświacie. Priorytetem jest dla nas Państwa zadowolenie i satysfakcja. Świadczymy również usługi w zakresie fotografii szkolnej.

Nasza firma wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz do Bazy Usług Rozwojowych.

Kadra:

  • Dominik Obzejta (psychiatra)
  • Monika Bengueddah (psycholog)
  • Angelika Szelągowska-Mironiuk (psycholog)
  • Sara Dziedzianowicz (koordynator realizacji projektów, fotograf)
  • Agnieszka Arkusińska (trener dla kadr oświatowych)
  • Kajetan Kałużyński (prawnik)
  • Anita Porębska (trener, praktyk stosowania przepisów krajowych i unijnych)
  • Rafał Wasilewski (ratownik medyczny)
  • Sebastian Dominiak (informatyk)

Oto lista naszych klientów – Lista klientów