SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

WARSZTATY DLA RODZICÓW

 

Organizujemy szkolenia stacjonarne oraz on-line.

Zakres tematyczny szkolenia można dowolnie modyfikować w zależności od profilu placówki oraz bieżących potrzeb szkoły.

Szczegółowy program szkolenia ustalany jest po wstępnej konsultacji z dyrekcją zainteresowanej placówki.

Czas trwania  każdego szkolenia/warsztatu może być indywidualnie dopasowany do Państwa potrzeb.

Warsztaty dla uczniów są dostosowane do wieku dzieci/młodzieży.

Warsztaty prowadzimy z wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi multimedialnych i nowoczesnych metod pracy z grupą.

Cena szkolenia/warsztatu ustalana jest indywidualnie.