SZKOLENIA DLA OŚWIATY

AUTOAGRESJA I SAMOBÓJSTWA WŚRÓD UCZNIÓW - szkolenie dla nauczycieli.

NOWOŚĆI

ŁÓDZKIE MA POMYSŁ NA ZDROWIE - ŁÓDZKIE PROMUJE ZDROWIE PSYCHICZNE

AKTUALNOŚCI

CYBERPRZEMOC - JAK REAGOWAĆ? - szkolenie dla nauczycieli.

Slider