MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE

Mediacja to jedna z metod rozwiązywania sporów. Polega ona na dobrowolnej i poufnej rozmowie, a jej uczestnicy będący w konflikcie dążą do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozstrzygnięcia i osiągnięcia kompromisu. Proces ten kształtuje się w obecności i przy udziale mediatora - osoby neutralnej wobec stron i ich konfliktu. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia oraz pomaga w wypracowaniu porozumienia. 

28574850138 c21bfb0cb4 o

BUDOWANIE POSTAWY EMPATYCZNEJ U DZIECI I MŁODZIEŻY

Empatia to swoista zdolność do rozumienia drugiego człowieka - jego potrzeb i emocji - oraz umiejętność współodczuwania z nim. Empatyczna komunikacja wpływa na budowanie autentycznych i trwałych relacji z innymi ludźmi. Jak więc nauczyć dziecko empatii? Jak ją ćwiczyć?

39030298332 bbb39e6106 o

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego człowieka, także ucznia. Mając na uwadze Państwa potrzeby, współpracujący z naszą firmą prawnik opracował szkolenie na temat ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ UCZNIÓW

rat