Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Celem szkolenia jest zapoznanie z prawnymi i praktycznymi aspektami związanymi z sytuacjami kryzysowymi w szkole. Jego uczestnik dowie się, jakie są jego uprawnienia, obowiązki i jak kształtuje się jego odpowiedzialność, a także jakie są wytyczne MEN w kwestii procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych .

Poruszane zagadnienia:

  • Obowiązki Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników szkół w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.
  • Odpowiedzialność prawna Pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa na gruncie prawa oświatowego, cywilnego i karnego.
  • Sytuacje kryzysowe procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie sytuacjom kryzysowym, zagadnienia monitoringu w szkole, uprawnienia nauczyciela w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, dyscyplina w szkole, omówienie zaleceń MEN w sprawie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, zagrożenia cyfrowe w tym hejt i stalking.
  • Odpowiedzialność karna nieletnich.