Empatia to swoista zdolność do rozumienia drugiego człowieka – jego potrzeb i emocji – oraz umiejętność współodczuwania z nim. Empatyczna komunikacja wpływa na budowanie autentycznych i trwałych relacji z innymi ludźmi. Jak więc nauczyć dziecko empatii?

Jak ją ćwiczyć?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z programem szkolenia na temat KSZTAŁTOWANIA POSTAWY EMPATYCZNEJ U DZIECI I MŁODZIEŻY. Uczestnictwo w spotkaniu skierowanym zarówno do nauczycieli, jak i rodziców pozwoli Państwu poznać rolę obserwacji, naśladowania, samoświadomości, komunikacji oraz koncentracji w nauce empatii. Dodatkowo dowiedzą się Państwo jak ćwiczyć z dzieckiem empatię w życiu codziennym oraz jakich błędów wpływających na postawę społeczną młodych ludzi nie popełniać. Zachęcamy do rezerwacji terminu szkolenia drogą telefoniczną lub mailową.