Profilaktyka to działania zapobiegające pojawieniu się lub rozwojowi negatywnego zjawiska. Jest także jedną z możliwości reagowania na zjawiska społeczne, które oceniamy jako szkodliwe lub niepożądane. Szkoła odgrywa szczególną rolę w przeciwdziałaniu i minimalizowaniu zagrożeń. Aby blokować wszelkie niebezpieczne i patologiczne zdarzenia na terenie szkoły i w środowisku uczniów konieczna jest zmiana procesu wychowania oraz podejmowanie wielopoziomowych działań profilaktycznych.

Pragniemy przedstawić Państwu bogatą ofertę warsztatów oraz programów z zakresu działań o charakterze profilaktycznym, skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli.

  • AGRESJA I PRZEMOC
  • ALKOHOL
  • AUTOAGRESJA I SAMOBÓJSTWA
  • CYBERPRZEMOC
  • NARKOTYKI I DOPALACZE
  • NIKOTYNA
  • STRES PSYCHOLOGICZNY
  • ZABURZENIA DEPRESYJNE
  • ZABURZENIA LĘKOWE
  • ZABURZENIA ODŻYWIANIA

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami i planami realizowanych tematów. Zachęcamy również do przesyłania do nas nie tylko zamówień na realizację szkolenia ale również informacji o zaobserwowanych problemach lub celach, które chcielibyście Państwo osiągnąć. Informacje takie są bezcenne dla naszych wykładowców. Dzięki nim będziemy mogli zmodyfikować przekazywane treści i precyzyjnie dostosować je do potrzeb konkretnej grupy odbiorców.