Czas trwania szkolenia: 5 godz.

Cele: Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania grupy społecznej, pogłębienie świadomości w zakresie tworzonego prze siebie zespołu pracowniczego, rozwój kompetencji społecznych w obszarze współpracy w grupie oraz poprawa efektywności współdziałania zespołu pracowniczego.

Poruszane zagadnienia:

  • Wprowadzenie: grupa społeczna – struktura, normy, role społeczne.
  • Konflikty grupowe.
  • Myślenie grupowe i inne negatywne efekty towarzyszące pracy zespołowej.
  • Zespół pracowniczy.
  • Dynamika zespołu.
  • Cechy skutecznego zespołu.
  • Autodiagnoza – jaką rolę społeczną pełnię najczęściej w grupie społecznej.
  • Czym jest współdziałanie w grupie społecznej?
  • Warunki efektywnej współpracy w zespole
  • O współpracy praktycznie.

Zakładane efekty:

Dzięki udziałowi w szkoleniu poprawie ulegnie komunikacja wewnątrz zespołu, co skutkować będzie płynniejszą współpracą i lepszą atmosferą pracy, które łącznie przekładają się na większą efektywność i skuteczność działań pracowników.