Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu przygotowanie szkoły/zespołu nauczycieli do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej zgodnie z zapisami rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.

Poruszane zagadnienia:

  • Wybór przedmiotu ewaluacji.
  • Konceptualizacja ewaluacji.
  • Narzędzia badawcze.
  • Raport z ewaluacji.
  • Rola dyrektora.

Zakładane efekty:

Uczestnicy dowiedzą się jak wybrać przedmiot ewaluacji oraz jak przygotować plan ewaluacji wewnętrznej w swojej szkole. Dodatkowo ustalą, jakie narzędzia badawcze wybrać oraz jak będzie wyglądać raport z ewaluacji wewnętrznej.