Czas trwania szkolenia: 3 godz.

Cele: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Poruszane zagadnienia:

 • Wprowadzenie: komunikacja- co to właściwie oznacza?
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Techniki aktywnego słuchania, w tym parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja.
 • Komunikat JA – komunikat TY.
 • Pytania otwarte czy pytania zamknięte?
 • Bariery komunikacyjne.
 • Komunikacja asertywna, a komunikacja agresywna i uległa.
 • Zakres komunikacji niewerbalnej.
 • Komunikacja niewerbalna a różnice kulturowe.
 • Informacje przekazywane niewerbalnie.
 • Komunikacja w NLP.

Zakładane efekty:

Udział w szkoleniu pozwoli poznać technik efektywnej komunikacji adekwatnej do celu rozmowy i jej uczestników, pozbawionej zakłóceń zewnętrznych i wewnętrznych.