Czas trwania szkolenia: 6 godz.

Cele: Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat mediacji sądowych i pozasądowych. Uczestnik pozna typy i zastosowania postępowań mediacyjnych oraz kluczowe składowe psychologii konfliktu i komunikacji. Dodatkowo zapozna się z elementami procesów negocjacji i mediacji, a także zdobędzie wiedzę z zakresu uregulowań prawnych mediacji.

Poruszane zagadnienia:

  • Mediacja – jej rodzaje i zastosowanie.
  • Psychologia konfliktu.
  • Strategie rozwiązywania konfliktów, psychologia komunikacji oraz elementy procesu negocjacji, jako niezbędnego narzędzia w prowadzeniu efektywnej mediacji.
  • Proces mediacji, narzędzia mediacyjne, osoba mediatora.
  • Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji.
  • Podstawy interwencji kryzysowej.

Zakładane efekty:

Udział w szkoleniu pozwoli zgłębić wiedzę na temat mediacji – jej typów i zastosowań. Nauczyciele poznają strategie rozwiązywania konfliktów oraz narzędzia niezbędne w prowadzeniu efektywnej mediacji. Ponadto prowadzący przestawi kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji oraz podstawy interwencji kryzysowej.

Mediacja to jedna z metod rozwiązywania sporów. Polega ona na dobrowolnej i poufnej rozmowie, a jej uczestnicy będący w konflikcie dążą do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozstrzygnięcia i osiągnięcia kompromisu. Proces ten kształtuje się w obecności i przy udziale mediatora – osoby neutralnej wobec stron i ich konfliktu. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia oraz pomaga w wypracowaniu porozumienia.

Od września na liście naszych szkoleń dla nauczycieli oraz warsztatów dla rodziców znajdziecie Państwo nowy temat – Mediacje sądowe i poza sądowe. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat mediacji. Uczestnik pozna typy i zastosowania postępowań mediacyjnych oraz kluczowe składowe psychologii konfliktu i komunikacji. Zapozna się z elementami procesów negocjacji i mediacji, a także zgłębi wiedzę z zakresu uregulowań prawnych mediacji.

Zachęcamy również do korzystania z pomocy naszego Centrum Mediacji. Mediacje w naszym ośrodku prowadzone są przez zespół złożony z mediatora psychologa oraz mediatora prawnika. Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową, odpowiemy na Państwa pytania.