Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi z zakresu odpowiedzialności nauczycieli dyscyplinarnej, porządkowej, cywilnej, pracowniczej i karnej.

Poruszane zagadnienia:

  • Obowiązki wynikające z Karty Nauczyciela podstawą oceny odpowiedzialności.
  • Omówienie rodzajów odpowiedzialności wskazanie podstaw prawnych, przesłanek odpowiedzialności, skutków.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza odpowiedzialność nauczycieli i szkoły.
  • Okoliczności pozwalające wyłączyć odpowiedzialność, przedawnienie roszczeń, pojęcie winy w prawie cywilnym i karnym.
  • Omówienie przebiegu procesu cywilnego, w sprawach z zakresu prawa pracy oraz postępowania dyscyplinarnego.
  • Omówienie przykładów prezentacja odpowiedzialności w praktyce, orzecznictwo, interpretacja PIP.

Zakładane efekty:

Nauczyciel pozna podstawy swojej odpowiedzialności, obowiązki oraz prawa, a także sposoby obrony w ewentualnym sporze. Szkolenie pozwoli na samodzielną ocenę, czy nauczyciel jest odpowiedzialny za dane zdarzenie.