Czas trwania szkolenia: 6 godz.

Cele: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Poznają oni elementarne zasady postępowania w przypadku narażenia życia lub zdrowia współpracownika bądź ucznia oraz dowiedzą się, jakie czynności należy wykonać w najczęstszych urazach i zaburzeniach chorobowych.

Poruszane zagadnienia:

 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 • Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych.
 • Wezwanie pomocy.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych.
 • Debrylacja.
 • Omdlenia, atak serca, padaczka.
 • Zakrztuszenia.
 • Krwotoki.
 • Rany i oparzenia.
 • Urazy kostno-stawowe.

Zakładane efekty:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tak aby każdy uczestnik szkolenia potrafił prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.