Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Celem szkolenia jest przedstawienie metod interwencji profilaktycznej oraz zasad tworzenia programów profilaktycznych.

Poruszane zagadnienia:

 • Profilaktyka a promocja zdrowia
 • Profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca
 • Profilaktyka defensywna i pozytywna
 • Czynniki chroniące i czynniki ryzyka
 • Strategie profilaktyczne
  • strategia przekazywania informacji
  • strategia edukacyjna
  • strategia alternatyw
  • strategia działań środowiskowych
 • Zasady tworzenia programów profilaktycznych
 • Szkolny Program Profilaktyki
 • Skuteczność programów profilaktycznych

Zakładane efekty:

Uczestnicy szkolenia poznają strategie profilaktyczne. Dowiedzą się również, jak tworzyć programy profilaktyczne oraz co wpływa na ich efektywność.