Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat prawidłowości rozwoju oraz zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a także rozpoznawania objawów zażywania substancji psychoaktywnych.

Poruszane zagadnienia:

 • Prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży
  • rozwój procesów poznawczych
  • rozwój emocjonalno-wolicjonalny
  • rozwój społeczny
  • rozwój moralny
  • kształtowanie osobowości
 • Zachowania ryzykowne jako forma realizacji potrzeb psychologicznych i celów rozwojowych
 • Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • zaburzenia lękowe
  • zespół nadruchliwości z deficytem uwagi
  • zaburzenia zachowania
  • zaburzenia odżywiania
  • zaburzenia nastroju
  • zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji
  psychoaktywnych
 • Rozpowszechnienie zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków
  zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży
 • „Czerwone sygnały” w profilaktyce uzależnień
 • Objawy zażywania poszczególnych substancji psychoaktywnych

Zakładane efekty:

Uczestnicy poznają charakterystykę wybranych zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz charakterystykę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. Dzięki zdobytej wiedzy nauczyciele będą potrafili rozpoznać objawy zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.