Czas trwania szkolenia: 3 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu zrozumienie zjawiska złości – źródeł, funkcji w życiu prywatnym i zawodowym, znaczenia na tle innych emocji oraz następstw. Uczestnicy dowiedzą się jak rozróżniać konstruktywne i destruktywne skutki złości oraz jak radzić sobie ze złością własną i innych, w tym w miejscu pracy.

Poruszane zagadnienia:

  • Ogólna charakterystyka emocji. Złość – gniew – agresja.
  • Przyczyny, czyli dlaczego i kiedy się złościmy.
  • Spirala złości, czyli jak złość innych wywołuje moją złość.
  • Funkcje, czyli co nam daje złość.
  • Destruktywne efekty złości.
  • Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością i jej wyrażania.
  • Złość i gniew w miejscu pracy – przyczyny, skutki, i jak sobie z tym poradzić.

Zakładane efekty:

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę w zakresie informacji płynących z doświadczanej złości oraz zdobyć umiejętności pozwalające konstruktywnie ją wyrażać.