Czas trwania szkolenia: 3 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu rozwój inteligencji kulturowej w jej aspekcie poznawczym, motywacyjnym i behawioralnym, wzrost efektywności komunikacji międzyludzkiej oraz poprawę relacji interpersonalnych w zespole multikulturowym.

Poruszane zagadnienia:

  • Wprowadzenie: kultura i różnice kulturowe – zakres pojęciowy.
  • Typologia kultur wg E. Halla.
  • Wymiary kultury Geerta Hofstede’a.
  • Różnice kulturowe w zespole pracowników.
  • Różnice kulturowe w komunikacji werbalnej.
  • Różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej: a. proksemika; b. haptyka; c. kinestetyka.
  • Czas i ryzyko a różnice międzykulturowe.
  • Różnice międzylulturowe a stereotypy.

Zakładane efekty:

Uczestnictwo w szkoleniu przyczyni się do poszerzenia świadomości i pogłębienia wiedzy w zakresie wpływu kulturowego na rozwój firmy, wsparcia kontaktów międzynarodowych, poprawy komunikacji wewnątrz zespołów multikulturowych oraz tworzenia nowych i kreatywnych rozwiązań, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia w środowisku homogenicznym kulturowo.