Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania sporów i konfliktów występujących wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Poruszane zagadnienia:

  • Przyczyny „trudnych” zachowań dzieci
  • Powstawanie i rozwój konfliktów
  • Rozpoznawanie konfliktów i ich rodzaje
  • Sposoby reagowania na konflikt
  • Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów wśród przedszkolaków

Zakładane efekty:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają mechanizmy związane z powstawaniem i rozwojem konfliktów oraz będą potrafili określić rodzaje konfliktów i wybrać sposób reagowania. Ponadto dowiedzą się, na czym polega mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów wśród dzieci w wieku przedszkolnym.