Czas trwania szkolenia: 3 godz.

Cele: Celem szkolenia jest zrozumienie zjawiska konfliktu, poznanie jego przyczyn oraz znaczenia w procesie rozwoju osobistego i zawodowego, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, a także zapoznanie się z elementami utrudniającymi ich przezwyciężanie.

Poruszane zagadnienia:

  • Definicja konfliktu i jego przyczyny.
  • Rodzaje konfliktów.
  • Konflikty konstruktywne a konflikty destruktywne.
  • Zachowanie w sytuacjach konfliktowych.
  • Koło Moor`a czyli o strukturze konfliktu.
  • Przyczyny konfliktów w firmach/organizacjach.
  • Sposoby rozwiązywania konfliktów wg Thomasa i Kratochvila.
  • Techniki rozwiązywania konfliktów.
  • Rozmowa w celu rozwiązania konfliktu.
  • Gdy rozmowa nie pomaga, czyli kilka słów o mediacjach i negocjacjach.

Zakładane efekty:

Udział w szkoleniu przyczyni się do pełnego zrozumienia zjawiska konfliktu oraz wykorzystania go w procesie rozwoju zespołu zawodowego, w tym usprawnienia jego współpracy i działania.