Czas trwania szkolenia: 8 godz.

Cele: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rolami sprawcy i ofiary, przedstawienie metod postępowania z uczniami agresywnymi i pokrzywdzonymi oraz przygotowanie do wypracowania szkolnej strategii zapobiegania przemocy między uczniami.

Poruszane zagadnienia:

  • Pojęcie agresji i jej rodzaje
  • Źródła i cele zachowań agresywnych
  • Przeciwdziałanie agresji w szkołach – warunki i reguły
  • Skuteczna komunikacja z uczniami – sprawcami i ofiarami
  • ADHD – problem zachowań agresywnych u dzieci nadpobudliwych
  • Budowanie szkolnego systemu przeciwdziałania przemocy i interwencji

Zakładane efekty:

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili przeprowadzić rozmowę z dzieckiem ofiarą agresji czy sprawcą przemocy, jak również dowiedzą się, jak nawiązać kontakt z uczniem agresywnym, sprawiającym trudności wychowawcze.