Czas trwania szkolenia: 6 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu pokazanie uczestnikom, jak wspólnie z uczniami skutecznie rozwiązywać konflikty. Podczas szkolenia zdobędą oni umiejętności przygotowujące do pełnienia roli mediatora w konfliktach między uczniami.

Poruszane zagadnienia:

  • Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych
  • Metody skutecznego rozwiązywania konfliktów
  • Nauczyciel jako mediator w konfliktach między uczniami

Zakładane efekty:

Dzięki szkoleniu uczestnicy uświadomią sobie znaczenie konfliktu, a także reagowania na konflikt i ich następstwa.