Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat efektywnego stosowania systemu kar i nagród wobec dzieci w wieku przedszkolnym.

Poruszane zagadnienia:

  • System kar i nagród – podstawowe informacje
  • Wyznaczanie i egzekwowanie granic
  • Skuteczne nagradzanie i sprawiedliwe karanie
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka z zaburzeniami zachowania

Zakładane efekty:

Podczas szkolenia uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat wyznaczania i egzekwowania granic oraz dowiedzą się jak skutecznie nagradzać i sprawiedliwie karać. Poznają również metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania oraz uzyskają informacje gdzie szukać ewentualnej pomocy.