Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej i umiejętności jej rozwijania u uczniów.

Poruszane zagadnienia:

  • Wprowadzenie w zakres tematyki inteligencji emocjonalnej
  • Ćwiczenia rozwijające inteligencję emocjonalną
  • Zarządzanie emocjami w relacjach, rozpoznawanie emocji własnych i innych osób
  • Empatia, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
  • Rola nauczycieli i wychowawców w procesie emocjonalnego dojrzewania dzieci i młodzieży

Zakładane efekty:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają podłoże inteligencji emocjonalnej oraz sposoby pracy z uczniami wpływające na jej rozwój.