Czas trwania szkolenia: 6 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu wypracowanie metod aktywizujących i motywujących, wpływających na zmianę zachowania uczniów i sprzyjających procesowi uczenia się.

Poruszane zagadnienia:

  • Przyczyny i mechanizmy trudnych zachowań uczniów
  • Sposoby zarządzania klasą w oparciu o osobiste zasoby i preferencje nauczyciela
  • Metody i techniki skutecznego radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w klasie
  • Motywowanie dziecka do zmiany zachowania na sprzyjające procesowi uczenia się

Zakładane efekty:

Podczas szkolenia uczestnicy doświadczą pracy zespołowej skoncentrowanej na radzeniu sobie z nieodpowiednimi zachowaniami uczniów. Poznają skuteczne techniki pracy z uczniami, zwiększające ich zaangażowanie w proces edukacyjny oraz wspólnie zaplanują działania skupione przede wszystkim na radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami w klasach.