W drugiej połowie sierpnia w jednej z łódzkich szkół podstawowych przeprowadziliśmy szkolenie na temat pracy z uczniem z zespołem Aspergera. Szkolenie odbyło się jeszcze przed początkiem roku szkolnego, gdyż gronu pedagogicznemu zależało na solidnym przygotowaniu się do przyjęcia do placówki uczniów dotkniętych tym zespołem.