Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką zaburzeń odżywiania, anoreksją i bulimią, jak również charakterystyka zjawiska nadwagi i otyłości u młodzieży. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak wspierać młodzież doświadczającą zaburzeń odżywiania lub problemów z wagą oraz jak tym zjawiskom zapobiegać.

Poruszane zagadnienia:

  • Zaburzenia odżywiania – charakterystyka zjawiska
  • Przyczyny zaburzeń odżywiania
  • Współczesna diagnoza zaburzeń odżywiania drogą do sukcesu
  • Co robić gdy dziecko doświadcza zaburzeń odżywiania?
  • Nadwaga i otyłość młodzieży – charakterystyka zjawiska
  • Wsparcie osób z nadwagą i osób otyłych
  • Jak zapobiegać nadwadze i otyłości młodzieży?

Zakładane efekty:

Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę do udzielania wsparcia młodzieży doświadczającej zaburzeń odżywiania, borykającej się z nadwagą i otyłością. Pozwoli ona również skupić sie na działaniach zapobiegających tym zjawiskom, skutecznie projektować i realizować zadania profilaktyczne.