Czas trwania szkolenia: 6 godz.

Cele: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności społecznych niezbędnych do efektywnego udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak nawiązać kontakt z podopiecznym oraz rozpoznać poziom i rodzaj potrzebnego mu wsparcia.

Poruszane zagadnienia:

  • Metody rozpoznawania poziomu oraz rodzaju potrzebnego podopiecznym wsparcia
  • Umiejętne nawiązywanie kontaktu z uczniami
  • Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w kontaktach z uczniami
  • Efektywne prowadzenie rozmów wspierających

Zakładane efekty:

Udział w szkoleniu przyczyni się do zwiększenia efektywności w prowadzeniu rozmów wspierających (z wykorzystaniem technik aktywnego słuchania i unikania barier komunikacyjnych) oraz pozwoli uczestnikom udoskonalić umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w relacjach podopiecznymi (m. in. opór, zachowania agresywne).