Czas trwania szkolenia: 4godz.

Cele: Celem szkolenia jest rozwój umiejętności wychowawczych w pracy z uczniami.

Poruszane zagadnienia:

 • Wyznaczanie granic w wychowaniu
  • granice ruchome
  • granice stałe
  • brak granic
 • Różnica między karaniem a stosowaniem konsekwencji
 • Efektywne wykorzystywanie konsekwencji negatywnych i pozytywnych w wychowaniu
 • Znaczenie i sposoby uczenia dziecka samodzielności i odpowiedzialności
 • Uczenie dziecka/nastolatka radzenia sobie z własnymi emocjami
 • Uczenie rozwiązywania problemów przez dziecko/nastolatka
 • Kształtowanie pozytywnych nawyków szkolnych

Zakładane efekty:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie budowania relacji wychowawczych z uczniami.