Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży jako niezbędny element prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Uczestnicy zdobędą również informacje na temat wpływu żywienia na funkcjonowanie w tych trzech obszarach oraz poznają zasady żywienia niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.

Poruszane zagadnienia:

  • Aktywność fizyczna a rozwój intelektualny
  • Aktywność fizyczna a rozwój emocjonalny
  • Aktywność fizyczna a rozwój społeczny
  • Skutki braku aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży
  • Czym jest racjonalne żywienie?
  • Jak żywienie wpływa na rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny dzieci i młodzieży?
  • Czego potrzebuje młody człowiek dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania? Najczęściej popełniane błędy żywieniowe
  • Skutki zaniedbań w obszarze żywienia dla rozwoju dzieci i młodzieży

Zakładane efekty:

Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą umieli wskazać zależności między aktywnością fizyczną a rozwojem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym dzieci i młodzieży. A tym samym dostrzegać i rozumieć jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania. Poza tym wiedza na temat zdrowego żywienia i jego znaczenia dla rozwoju dzieci i młodzieży umożliwią racjonalne planowanie diety dzieci i młodzieży.