Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Poruszane zagadnienia:

 • Terminy podstawowe
  • narkomania
  • prekursory
  • środki odurzające
  • substancje psychotropowe
  • środki zastępcze
  • nowe substancje psychoaktywne
 • Postępowanie z uczniami uzależnionymi
 • Przykłady przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  • wytwarzanie środków odurzających i substancji psychotropowych
  • wyrabianie, posiadanie, przechowywanie przyrządów do niedozwolonego wytwarzania,
  • przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych
  • przywóz, wywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych
  • wprowadzanie do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych
  • udzielenie środka odurzającego lub substancji psychotropowej innej osobie
  • sprzedaż środka odurzającego lub substancji psychotropowej
  • posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych
  • prowadzenie reklamy lub promocja substancji psychotropowej lub środka odurzającego
 • Kara pozbawienia wolności
 • Statystyka przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Zakładane efekty:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają zasady postępowania z osobami uzależnionymi oraz przykłady i statystyki przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.