WARSZTATY UZALEŻNIEŃ I TWÓRCZA EDUKACJA

 • Diagnoza klasowa.
 • Jak ustrzec dziecko przed narkotykami? – profilaktyka.
 • Program profilaktyki agresji i przemocy w szkole.
 • Uzależnienie od alkoholu – profilaktyka.
 • Uzależnienie od komputera i Internetu.

WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

 • Emocje dziecka i rodzica.
 • Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z emocjami?
 • Jak udzielić wsparcia psychologicznego dziecku i nastolatkowi?
 • Jak wspierać dziecko w nauce i co robić, gdy pojawią się pierwsze trudności?
 • Konsekwencja kluczem do sukcesu wychowawczego.
 • Mediacje szkolne, mediacje rówieśnicze. NOWOŚĆ
 • Rola rodziców w procesie wychowawczym dziecka.
 • Rozwiązywanie konfliktów – trudna sztuka porozumiewania się.
 • Trening rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci.

SZEŚCIOLATEK W ROLI UCZNIA

 • Dojrzałość szkolna sześciolatka.
 • Moje dziecko w klasie pierwszej – jak wspierać sześciolatka rozpoczynającego naukę w szkole?

ADAPTACJA  DZIECKA DO NOWEGO ETAPU KSZTAŁCENIA

 • Rola rodziców w adaptacji dziecka do nowego etapu kształcenia – przekroczenie progu edukacyjnego z klasy trzeciej do czwartej.

UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ROZWOJU W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 • Funkcjonowanie w społeczności szkolnej ucznia z zespołem Aspergera.
 • Funkcjonowanie w szkole dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHA).